Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde

varlığı kabul olunamaz. | Mustafa Kemal ATATÜRK

Telefon

+90 222 221 33 55

Ayrıntılar için konu başlıklarına tıklayınız…
Soru ve sorunlarınız için lütfen bize ulaşın… İletişim bilgileri için tıklayınız…

 • • Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık,
  • Apartman ve Site Yönetimi Danışmanlık,
  • Plaza Ve AVM Yönetimi Danışmanlık,
  • Şirket Hukuku.
 • • Kamulaştırmasız El Atma,
  • İmar Uygulamalarından Doğan Bedel Artırım / İptal Davaları,
 • • Boşanma Davası Nasıl Açılır?
  • Anlaşmalı Boşanma Davası,
  • Nafaka Nasıl Alınır?
  • Edinilmiş Malların Tasfiyesi,
  • Kişisel Mallar ve Ziynet Eşyalarına İlişkin Davalar,
  • Velayet Davaları,
  • Boşanma Sebepleri.
 • • Velayetin Değiştirilmesi Sebepleri Şartları Velayet Davası Nasıl Açılır?
  • Velayet Hakkı.
 • • Tanıma Ve Tenfiz Davaları,
  • Boşanmanın Tanınması Yurtdışında Verilen Boşanma Kararının Tanınması Tenfizi.
 • • Borcun tahsili için,devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak alınmasını konu alan hukuk dalıdır.
 • • Ticari Sözleşmeler,
  • Ticari Anlaşmazlıklara İlişkin Davalar.
 • • İş Davaları,
  • Tespit Davaları,
  • İş Kazası Ve Tazminat Davaları,
  • İşe İade Davası.
  • Kıdem İhbar Tazminatı Nasıl Alınır?
 • • Türk Ceza Kanunu,
  • Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer ceza mevzuatı kapsamında.
 • • İdari Davalar Nasıl Açılır?
  • Yürütmenin Durdurulması,
  • Tam Yargı Davası,
  • Kınama Ve Uyarma İptal Davası,
  • İhale İptal Davası.
 • • Veraset belgesi çıkartmak,
  • Vasiyetname tanzimi,
  • Vasiyetnamenin iptali,
  • Tapu iptal tescil davaları.
 • • Tapu İptal Davası,
  • Ecrimisil Davası,
  • Tahliye Davaları,
  • Önalım Hakkı.

themis0
To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create